Danish
English
Norwegian

FAQ

I det følgende finder I en oversigt over de ofte stillede spørgsmål som vi bliver udsat for I forbindelse med at skulle finde og vælge vinduer til nybygninger eller renovering af eksisterende boliger.

Vi har forsøgt at gøre listen så dækkende som overhovedet mulig, men der er naturligvis spørgsmål som vi ikke har fået med. Hvis I har spørgsmål som I ikke finder på listen, er I meget velkomne til at skrive spørgsmålet til os og vi vil besvare spørgsmålet. Listen med Ofte Stillede Spørgsmål vil løbende blive udbygget med de spørgsmål der måtte dukke op efterfølgende.

Man kan komme direkte til de enkelte spørgsmål ved at klikke på spørgsmålene i nedenstående oversigt, eller ved at klikke på ord-oversigten i menuen til venstre.

Hvad er en varm kant?

Varm kant er et mindre varmeledende materiale, som erstatter den normale aluminium afstandsliste mellem glaslagene.

Det betyder for dig

Varme kanter minimerer varmetabet og dermed også dug eller kondensvand på den indvendige side af vinduet. Samtidig er det med til at spare på varmeregningen.

 Retur til toppen af siden

Hvad er U-værdien på et vindue?

U-værdien beskriver, hvor godt vinduet isolerer, og hvor meget varme der forsvinder ud gennem vinduet.

Det betyder for dig

Lav U-værdi er det bedste og et udtryk for, hvor godt dine vinduer er isoleret. U-værdien er vigtig at kende, fordi den anvendes til at udarbejde energirapporter i forbindelse med byggetilladelser og hushandler. Det er desuden et vigtigt sammenligningsværktøj, når du skal vælge vinduesleverandør.

 Retur til toppen af siden

Hvad er en fingerskarring?

Det er en proces, hvor knasterne i træet skæres væk, og plankerne samles igen.

Det betyder for dig

Du undgår knastudtræk, det vil sige misfarvning af overfladebehandlingen. Det giver en mere ensartet overflade, hvor de dårlige egenskaber i træet bliver fjernet. Fingerskarring sikrer tæt på 100 % kerneandel og dermed længere holdbarhed.

 Retur til toppen af siden

Hvornår skal der bruges sikkerhedsglas?

Bygningsreglementets krav om personsikkerhed i byggeriet betyder, at der nogle steder skal anvendes hærdet- eller lamineret glas i termoruden.

Det betyder for dig

Du behøver ikke kende bygningsreglementet. Vi vejleder dig om, hvordan du opfylder kravene til personsikkerhed, og hvor man skal og bør bruge sikkerhedsglas. Det er en dyrere løsning, men på lang sigt kan det være en god investering.

 Retur til toppen af siden

Hvad er kernetræ?

Træ fra den inderste del af træstammen (kernen), som fra naturens side er imprægneret på den bedste måde, man kan opnå.

Det betyder for dig

Vi sorterer nøje det træ, vi anvender for at opnå en næsten 100 % kerneandel i vores vinduer. Derfor har vores vinduer lang holdbarhed.

Retur til toppen af siden

Hvordan opstår dug på den indvendige side af glas?

Når udetemperaturen er lav, kan der selv på termoruder danne sig dug eller kondensvand på især den nederste kant af ruden. Når indeluften afkøles mod ruden, kan den ikke længere holde på fugtigheden, som derfor kondenserer.

Det betyder for dig

Hvis du ikke har termoruder i dit hus, vil du altid slås med kondens på ruderne. Har huset termoruder, kan for meget kondens tyde på, at indeklimaet er for fugtigt. Det er hverken sundt for huset eller dem, der bor der. Luft grundigt ud nogle gange om dagen for at minimere dug og kondens eller etabler effektive ventiler i ydervæggene.

Retur til toppen af siden

Hvordan opstår dug på den udvendige side af glas?

Meget højtisolerede termoruder kan i specielle tilfælde skabe dug på udvendig side af ruden, pga. minimal udstråling af varme inde fra huset.

Det betyder for dig

At du har nogle højtisolerede termoruder, hvor der ikke stråler så meget varme ud gennem ruderne. Du sparer med andre på energien i huset.

Retur til toppen af siden

Hvad er et tophængt og et topstyret vindue?

Tophængt er med faste hængsler for oven. Topstyret (og den mest brugte) glider lidt ned for oven, når rammen åbnes.

Det betyder for dig

Den topstyrede ramme giver god mulighed for naturlig ventilation, når rammen sænker sig ved åbning. Luften slipper dermed ud for neden, mens frisk luft kommer ind foroven.

Retur til toppen af siden

Hvorfor er der friskluftsventiler i nogle vinduer?

I henhold til bygningsreglementet er der krav om ventilation af beboelsesrum. Det er ikke nok, at der kan åbnes et vindue - der skal være en friskluftsventil.

Det betyder for dig

Friskluftsventiler i vinduerne gør, at rummet kan udluftes uden, at vinduerne åbnes. Det sikrer også mod indbrud. Ventilerne kan sidde i vinduerne, men vi anbefaler, at de bliver monteret i ydervæggen eller, der bliver monteret mekanisk ventilation (Genvex).

Retur til toppen af siden

Hvad er en redningsåbning?

For at sikre flugtvej fra beboelsesrum i forbindelse med evt. brand er der klare regler/krav til rammeåbningens størrelse.

Det betyder for dig

Du skal være opmærksom på, at vinduesrammerne har den krævede størrelse. Det kan betyde, at der skal ændres i vinduernes konstruktion for, at det kan overholdes. Spørg Krone Vinduer, vi kender kravene.

Retur til toppen af siden

Hvad er en bundpladenot/ lysningsnot?

Der er tale om en 12 mm not på indvendig side af vinduerne til montering af evt. vinduesbundplade eller lysningspaneler.

Det betyder for dig

Skal der monteres vinduesbundplade og/eller lysningspaneler på indvendig side, kan du hos os – og uden merpris - tilvælge en 12 mm not i indvendig side af karmen.

Retur til toppen af siden

Hvad står DVV og CE for?

DVV (Dansk Vindues Verifikation) og CE mærkning er din sikkerhed for den rigtige kvalitet i forbindelse med valg af vinduesproducent.

Det betyder for dig

Vi er underlagt kontrollen fra DVV og CE, som kræver at vinduerne overholder de bedste kvalitetsnormer. Denne kontrol er din sikkerhed for, at vores produkter overholder gældende krav og normer.

Retur til toppen af siden

Hvad er 2ØKO?

2ØKO er en miljøvenlig overfladebehandling.

Det betyder for dig

For at sikre minimal miljøbelastning anvender vi en overfladebehandling stort set uden giftstoffer. Det kræver en speciel tilladelse fra DVC (Dansk Vindues Certificering), fordi der stilles større krav til trækvaliteten.

Retur til toppen af siden

Vedligeholdelse?

For at sikre lang levetid og fuld udbytte af garantien er vedligeholdelse vigtig.

Det betyder for dig

I forbindelse med montering og vedligehold er det vigtigt, at den medleverede montering- og vedligeholdelsesvejledning følges med de intervaller, der er beskrevet. Det sikrer dig vinduer og unødvendige funktionsforstyrrelser i mange år.

Retur til toppen af siden

Vandbaseret maling?

Vandbaseret maling er opbygget på akrylbase og har stor vedhæftningsevne i fugtigt miljø i modsætning til oliebaseret maling. Akrylmalingen er såkaldt diffusionsåben.

Det betyder for dig

Den diffusionsåbne overflade er garant for, at damptryk inde fra boligen kan passere gennem træet, og at den fugtige luft ikke frastøder overfladefilmen.

Retur til toppen af siden