Introduktion

Krone Vinduer A/S
Aalborgvej 570, Harken
9760 Vrå
CVR. 28979967

er ansvarlig for at indsamle, behandle og opbevare dine personoplysninger.

Hvilke data
Vi har brug for følgende oplysninger, når du handler hos os:

  • Navn

  • Adresse og leveringsadresse

  • Telefonnummer

  • E-mailadresse

Formålet med at indsamle persondata
Vi registrerer og videregiver dine personoplysninger for at kunne levere varen til dig. Ovenstående oplysninger videregives til transportøren, der slutleverer ordren.

Hvem har adgang til dine persondata
Personoplysningerne registreres hos Krone Vinduer og opbevares i overensstemmelse med ”Lov om behandling af personoplysninger”.
Krone Vinduer udleverer ikke dine personlige oplysninger til tredje part uden der er givet aktivt samtykke hertil.

Opbevaring og sletning af persondata
Krone Vinduer opbevarer dine persondata på følgende måde:

Markedsføring
Efter afmelding fra modtagelse af markedsføringsmateriale vil du med øjeblikkelig virkning stoppe med at modtage nyhedsbreve fra Krone Vinduer. Dine data vil blive slettet senest 180 dage efter din seneste fysiske, telefoniske eller digitale kontakt med Krone Vinduer.

Salgshenvendelse uden tilbud
Hvis din henvendelse om modtagelse af salgsmateriale endnu ikke er resulteret i et køb, vil dine data blive opbevaret i op til 180 dage efter din seneste fysiske, telefoniske eller digitale kontakt med Krone Vinduer.

Salgshenvendelse med tilbud
Hvis din henvendelse om modtagelse af salgsmateriale endnu ikke er resulteret i et køb, vil dine data blive i op til 730 dage efter din seneste fysiske, telefoniske eller digitale kontakt med Krone Vinduer.

Købende kunde
Resulterer din henvendelse i et køb, opbevares dine data i de købte produkters garantiperiode.

Service/After-sales
Fremsendte henvendelser til Krone Vinduers serviceteam, vil blive opbevaret i op til 730 dage efter din henvendelse er afklaret.

Jobansøgere
Fremsendte ansøgninger til Krone Vinduer via job@slet-dette.kronevinduer.info, sendt til Krone Vinduers mailadresse eller afleveret ved fysisk kontakt i virksomheden vil blive opbevaret i op til 180 dage.

Øvrige henvendelser
Ved henvendelse til Krone Vinduer, vil de persondata, du har givet os blive opbevaret i op til 90 dage efter din henvendelse.

Kontakt og klagemuligheder vedr. personoplysninger
Du har ret til at kontakte os og få oplyst, hvilke personlige oplysninger, vi har registreret. Såfremt de er forkerte, ufuldstændige, eller irrelevante, kan du, i henhold til reglerne i Persondataloven, få oplysningerne ændret eller slettet ved at kontakte os på info@slet-dette.kronevinduer.dk.

Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data, der vedrører dig. Klage skal indgives til Datatilsynet, jf. Persondatalovens §58, stk. 1.

Som registreret hos Krone Vinduer, har du altid ret til at sende os dine indvendinger mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven. Henvendelse i den forbindelse sendes til; info@slet-dette.kronevinduer.dk.