Også i Danmark arbejdes der hårdt på at begrænse CO2-udledningen. Dette gælder naturligvis også for byggebranchen, som vi som vinduesproducent er en del af.

For at synliggøre klimapåvirkningen fra nybyggerier og for at nedsætte CO2-udledningen fra de større byggerier indførtes der derfor fra januar 2023 nye klimakrav i bygningsreglementet. Det betyder, at følgende bestemmelser er gældende fra 1. januar 2023:

  • Nybyggeris klimapåvirkning skal dokumenteres med en klimaberegning (dvs. en livscyklusvurdering, LCA (Life Cycle Assesment)), før bygherren kan opnå ibrugtagningstilladelse for bygningen.
  • Nybyggeri over 1000 m2 skal overholde en grænseværdi på 12,0 kg CO2-ækv./m2/år.

HVAD ER OMFATTET OG HVEM HAR ANSVARET?

  • Alt nybyggeri der også er omfattet af krav om energiramme.
  • Kravene gælder ikke for sommerhuse, tilbygninger, ombygninger, sekundære bygninger eller uopvarmede bygninger, med mindre disse er omfattet af kravet om energiramme.
  • Det er bygherre der skal dokumentere bygningens klimapåvirkning.

HVOR FINDER JEG DE RIGTIGE VÆRDIER?

Værdierne, som skal bruges til klimaberegningen, kan enten komme

  • som generisk data, der direkte tilgås gennem beregningsprogrammet LCAbyg’s tabel, hvor man kan slå op hvor meget byggematerialet groft regnet udleder, eller
  • fra produktets EPD (Environmental Product Declaration).


KRONE er medlem af VinduesIndustrien, som er en brancheforening, der har hovedparten af danske vinduesproducenter som medlem. KRONE vinduer og døre lever som minimum op til kravene i VinduesIndustriens Tekniske Bestemmelser.   

Vinduesindustrien har udfærdiget 2 EPD’er til henholdsvis træ/alu vinduer med 3-lags glas og hårdttræsvinduer med 3-lags glas, og de er lavet med udgangspunkt i en gennemsnitsbetragtning fra 3 producenters input.

Vi anbefaler, at værdierne på vinduerne altid hentes fra den pågældende EPD, som hentes gratis her: https://www.epddanmark.dk/epd-databasen/vinduesindustrien/ 

Værdier på døre skal dog altid hentes som generisk data i programmet LCAbyg.

HAR DU YDERLIGERE SPØRGSMÅL?

Har du yderligere spørgsmål omkring de nye klimakrav anbefaler vi, at du kigger på Bolig og Planstyrelsen’s nye hjemmeside til formålet, https://byggeriogklima.dk/ eller kontakter os.