Som dansk vinduesproducent er vi meget bevidste om vores ansvar over for både mennesker, miljø og samfund. Lige siden vores grundlæggelse i 1953 har klimahensyn og omtanke for miljøet sat sit præg på både vores produkter og vores produktionsprocesser.

På vej mod et mindre CO2-aftryk i fremtiden

Videnskaben er utvetydig - der kræves seriøs handling for at reducere drivhusgasser og bremse de negative konsekvenser af klimaforandringerne. Som en del af DOVISTA-gruppen har KRONE forpligtet sig til Science Based Target initiatives (SBTi) og har sat ambitiøse mål for både kortsigtede og reduktionsmål på netto-nul.


Inden 2030 – med 2021 som basisår – forpligter DOVISTA A/S sig til at reducere sin CO2-udledning med:

42% fra direkte udledninger fra vores virksomheder i f.m. egne produktionsprocesser, leasede køretøjer og varmeanlæg (Scope 1) samt indirekte udledninger fra indkøb af energi (Scope 2).

25% fra indirekte udledninger fra værdikæden i form af indkøb af varer og tjenesteydelser, indgående transport fra underleverandører og udgående distribution og transport til kunder (Scope 3).


Vil du vide mere om vores validerede mål og vores rejse mod dekarbonisering hos DOVISTA?

Download DOVISTA bæredygtighedsrapport 2023 


  • I 2015 blev SBTi lanceret  
  • Det understøtter virksomheder i deres arbejde med at reducere CO2-udledningen i overensstemmelse med den nyeste klimavidenskab ved at levere målsætningsmetoder og vejledning til virksomheder 
  • SBTi er et partnerskab mellem CDP, FN’s Global Compact, World Resources Institute og WWF 

Vil du se mere om DOVISTA's godkendte SBTi klimamål for 2030?

Se SBTi klimamål her