Arkitekt msc.arch Sara Karlsson Christensen, RUBOW Arkitekter, udtaler om valget af Krone Vinduer: "Krone Vinduer blev inddraget undervejs i færdigprojekteringen af Køge Rehabiliteringscenter og var med til at løse kombinationen af lyddæmpning og friskluftindtag i aflastningsboligerne. I tæt og positivt samarbejde mellem Krone Vinduer, entreprenør og rådgiver blev kombinationen løst uden at gå kompromis med funktionalitet og gode dagslysforhold."