Når du køber dine vinduer og døre hos os har du følgende sikkerhed:

  • KRONEs produkter er gennemtestede og de er af høj kvalitet
  • KRONE og vores produkter overholder de danske miljøbestemmelser
  • KRONE overholder branchens 5 års garantierklæring
  • KRONE er tilsluttet Vindues-Industriens garantiordning
  • Privatforbrugeren er sikret klagemulighed via Byggeriets Ankenævn
  • Virksomheden følger Ankenævnets afgørelse

Ønsker du en yderligere uddybelse af de forskellige ordninger, kan du se mere om hvad de forskellige ordninger byder på.

Få et overblik over hvad din garanti dækker hvis du vælger vinduer fra KRONE.

PDF til udskrift eller til at se på skærmen her: Hent PDF

Dansk Vindues Verificering (DVV) er et uafhængigt kontrolorgan under Teknologisk Institut.

En tilslutning til DVV betyder, at virksomhedens produkter systematisk bliver kontrolleret hvert år. DVV kontrollerer, at virksomheden og virksomhedens produkter opfylder kravene som beskrevet i Vinduesindustriens Tekniske Bestemmelser med hensyn til garantiforpligtigelser, ledelse, kvalitetstyring, produkternes konstruktion og materialekvalitet m.v.

Vinduer, der er mærket med kvalitetsmærket "DVV", giver således forbrugerne en sikkerhed for, at produkternes kvalitet er i orden og velegnet til det danske klima.

Hvis der mod forventning skulle være klager, er der også en sikkerhed for, at forbrugeren har adgang til en offentlig anerkendt klagebehandling via byggeriets ankenævn.

Se mere information om DVV: www.dvv.dk

DVV Produktcertifikater:

Træ

Træ/alu, produktion Vrå

Træ/alu, produktion Åbybro

 

HVAD BETYDER ET CE-MÆRKE?
20 år efter vedtagelsen af byggevaredirektivet, er der i EU opnået enighed om en fælles produktstandard for vinduer og yderdøre, DS/EN 14351-1.

Fra den 1. februar 2010 skal alle vinduer og yderdøre, der bringes på markedet i hele EU, være CE-mærket.

Uanset standarden er det dog kun et lovkrav at deklarere de egenskaber, der er reguleret ved lov i det land, hvor produktet markedføres. For vinduer og yderdøre som markedsføres i Danmark er der lov om, at man skal deklarere produkternes energiegenskaber, som krævet i Bygningsreglementet.

Bemærk, at CE-mærket kan være anbragt enten på selve elementet (emballagen) eller på medfølgende dokumenter, og at mærket kan være delt op, så der f.eks. på selve varen findes en kode, der henviser til følgedokumenter eller eventuelt en hjemmeside, hvor resten af oplysningerne findes.

For at kunne CE-mærke et vindue eller en yderdør, skal producenten underskrive en overensstemmelseserklæring, der viser at kravene i produktstandarden for vinduer og yderdøre DS/EN 14351-1 er overhold

  • Typeprøvning (1. gangsprøvning, som fastlægger de deklarerede egenskaber).
  • Et kvalitetsstyringssystem.
  • Overensstemmelseserklæring og CE-mærke.

CE-mærket angiver ydeevner såsom energiegenskaber, luft- og vandtæthed m.m. og kan bruges til sammenligne producenternes produkter. Med CE mærkningen sikrer man, at ydeevnen er bestemt på det samme grundlag i hele EU.

CE-mærket er ikke et "kvalitetsmærke" i gængs forstand - det fremhæver ikke det ene produkt frem for det andet, idet alle produkter skal have et CE-mærke. Ligeledes stiller CE-mærkningen ikke, som DVV, krav til forarbejdning, trækvalitet, overfladebehandling, finish m.m.

MARKEDSKONTROL
Markedskontrol efter byggevaredirektivets artikel 15 og 21 skal sikre, at Det Indre Marked fungerer efter hensigten på byggevareområdet. Derudover har markedskontrolmyndighederne også kontrolopgaver efter de nationale byggeregler.

Markedskontrollen af CE-mærkningen gennemføres af Erhvervs- og Byggestyrelsen, hvortil også evt. klager skal rettes til.

Markedskontrolmyndigheden kan gribe ind såfremt byggevaren ikke er forsynet med CE-mærke, hvis mærkningen ikke er foretaget korrekt, hvis overensstemmelseserklæringen ikke foreligger, eller hvis byggevaren ikke opfylder bestemmelserne i DS/EN 14351-1.