Redningsåbninger skal placeres og udformes på en sådan måde, at personer har mulighed for at give sig til kende over for redningsberedskabet. De skal endvidere udformes, så personer kan reddes ud via redningsberedskabets stiger eller ved egen hjælp. (BR10 5.2.7)

Redningsåbningernes fri højde og bredde skal tilsammen være mindst 1,5 m.
højden skal være mindst 0,5 m. og bredden skal mindst være 0,5 m.

Er underkanten af redningsåbningen over 2,0 m fra terræn, skal højden dog være mindst 0,6 m.
Højden fra gulv til underkanten af redningsåbningen må ikke være over 1,2 m.
Redningsåbninger bør være lette at betjene og skal kunne holdes fast i en stilling, så der er fri passage både indefra og udefra. 

Erhvervs byggeri og institutioner er lovgivet med en min. 0,6 m åbningshøjde fra 0 m terræn i alle tilfælde.

Illustration - redningsåbning