Spændende projekt hvor fokus har været på bæredygtighed, og hvor der er brugt hovedsagelig genbrugsmaterialer eller spildprodukter.

Arkitekt MAA Niklas Nolsøe, Lendager Group, udtaler omkring valget af Krone Vinduer: ”Vi valgte Krone vinduer til dette projekt, efter at have snakket med flere andre producenter. Krone Vinduer udviste stor fleksibilitet i forhold til design, udvikling og produktion. Samtidig var Krone Vinduers erfaring med træ også en vigtig faktor, da vi ønskede at arbejde med ubehandlet træ. 

Der var mange ubekendte. Eksempelvis ændrede dimensionerne på det tilgængelige glas sig løbende, hvilket påvirkede prissætningen og betød ændringer og tilpasninger af design halvvejs i produktionen. Krone Vinduer havde modet til at indgå i udviklingen og til at bidrage konstruktivt til designet, hvilket har været med til at rykke grænserne for, hvad vi anså for muligt dengang, og hvad vi i dag anser for muligheder. 

Lad mig bare sige, uden dog at røbe for meget, at vi har mange ideer til den fortsatte udvikling med Krone Vinduer som samarbejdspartner. Til sidst vil jeg sige, at Krone Vinduer overordnet set er meget løsningsorienterede og har været det lige fra første møde.
"