Hos KRONE er vi bevidste om, at et samfundsmæssigt ansvar over for vores kunder, interessenter og samfundet, er den rigtige vej for en bæredygtig virksomhed. Vi ønsker at drive vores virksomhed på en ordentlig og anstændig måde, hvor det omkringliggende samfund, mennesker og miljø spiller en vigtig rolle i vores mission om bæredygtig produktion.

KRONE er blandt vinduesbranchens førende virksomheder, både hvad angår produktudvikling og hensynet til vores omverden. Til produktionen indkøbes udelukkende kernetræ fra anerkendte leverandører, der garanterer en bæredygtig skovdrift.

Kernetræet gør miljøskadelig imprægnering overflødig, og i stedet benyttes en miljøvenlig overfladebehandling. Sammen med anvendelsen af super lavenergiglas er vinduer og døre således fremtidssikret. 

Målsætning

Vi ser os selv som en vigtig brik i forhold til at skabe et bæredygtigt byggeri både for den private og den professionelle bygherre. Som udgangspunkt fokuserer vi på, at vores produkter bliver en del af et sundt og bæredygtigt byggeri uanset geografisk placering. 

Internt efterlever vi en række standarder, der styrker vores fokus på miljøet og fastholder vores aktiviteter inden for området, som vi løbende udvikler på.

Hos KRONE har vi en strategisk målsætning om en bæredygtig produktion med levering af døre og vinduer til kunder i hele Europa. Vi bestræber os på at benytte bæredygtige materialer og underleverandører der understøtter vores målsætning.

Vision

Vi ønsker, at gøre KRONE til den foretrukne samarbejdspartner hvad angår døre, vinduer og branddøre. Ydermere vil vi gerne være et forbillede for bæredygtig produktion af vinduer og døre. Vores mission er at nå ud til både private og professionelle interessenter.

 

Mission

KRONE vil hjælpe vores kunder, samarbejdspartnere og underleverandører med, at opbygge energieffektive løsninger og produktioner ved hjælp af vores vinduer og døre samt rådgivning fra medarbejdere i PTA-afdelingen.

Hos KRONE sætter vi altid kunden i centrum og ønsker at imødekomme kundens ønsker og leve op til eller overgå kundens forventninger.

Vores kunder betyder alt for os, og derfor har vi også fokus på, at skabe gode rammer for vores kunder:

Derfor mener vi, at vi som producent af vinduer og døre samt branddøre forpligter os til:

-          at forstå og sætte os ind i kundens behov og ønsker.

-          fremstå professionelle, idérige og kreative.

-          holde hvad vi lover.

-          at vise fleksibilitet & service.

Vores medarbejdere er drivkraften bag tilfredse kunder og kvalitetsprodukter:

Hos KRONE sætter vi stor pris på vores medarbejdere og har en forpligtelse for at sikre:

-          et højt fagligt niveau.

-          mulighed for kreativitet og fleksibilitet.

-          jævnlige mus-samtaler for de enkelte medarbejdere.

-          løbende uddannelse af medarbejdere.

Miljø og klima er en stor del af KRONE's produktionsapparat:

Der tages meget hensyn til den belastning vores produktion medfører, og derfor tager vi ansvar for at:

-          kende vores underleverandører og deres værdikæde.

-          holde møder med underleverandører for at komme tættere på målet om en                  fuldstændig, bæredygtig produktion.

-          deltage i branchens udvikling når det gælder bæredygtighed, miljø og klimavenlige      indsatser.

Ydelser og kvalitet:

Hos KRONE er vi meget stolte af vores ydelser og kvaliteten af vores produkter. Derfor er vi også gode til at:

-          opretholde en høj standard og kvalitet.

-          sikre jævnlig overvågning og kvalitetssikring.

-          være forandringsparate i forhold til den værdiskabende produktionsproces. 

Indtjening og værdiskabelse:

Som en stor produktionsvirksomhed føler vi et stort ansvar, da vi har mange medarbejdere der lønsomt bidrager til samfundet, sammen med vores underleverandører og kunder. Derfor arbejder vi også målrettet på en løbende udvikling og udvidelse af vores forretning og indtjening.

KRONE tager stor afstand og arbejder imod korruption i alle dens former. Vi sætter en ære i, at skabe og opretholde en fornuftig dialog med eksisterende og nye samarbejdspartnere, kunder og medarbejdere.

Hos KRONE er vi bevidste omkring ligebehandling og ligestilling blandt alle mennesker uanset etnicitet, seksuel orientering, religion, politiske holdninger, eller social herkomst.

Vi tager afstand fra psykisk eller fysisk afstraffelse herunder trusler, diskriminering, mobning eller chikane på arbejdspladsen. Forpligtelser over for medarbejdere tager udgangspunkt i national lovgivning og aftaler om social sikkerhed respekteres og overholdes til punkt og prikke.

Hos KRONE respekterer vi medarbejdernes ret til, at melde sig ind i en fagforening efter eget valg. Vi vil sikre os, at vores medarbejdere har de rettigheder de har ret til og som giver vores medarbejdere en god og stabil arbejdsdag.  

Hvad gør vi?

 • Vi arbejder for en sund balance mellem arbejde og fritid i forhold til den enkelte              medarbejder.
 • Vi understøtter mangfoldighed hos alle.
 • Sikrer udvikling gennem ny viden og færdigheder for at styrke potentiale og værdi for     arbejdspladsens produkter og udvikling.
 • Opdaterer og vedligeholder vores APV (arbejdspladsvurdering).
 • Har arbejdsmiljøet i alle afdelinger i øjenhøjde med fokus på forebyggelse af                  nedslidning og ulykker.
 • Holder en åben og bred kommunikation med medarbejdere, underleverandører og        kunder.

Hvad vil vi?

 • Forholde os neutrale over for politiske holdninger og kandidater.
 • Påvirke til positiv etik og forretningsholdninger.
 • Opfordre og tilskynde samarbejdspartnere, underleverandører og kunder til, at indføre CSR-politik med fokus på menneskerettigheder og bæredygtig produktion.
 • Øge produktionen samt kvaliteten af vores produkter ved hjælp af attraktive og lovpligtige menneskerettigheder.
 • Sikre værnemidler og sikkerhedsudstyr til udførelse af alle processer.

KRONE ønsker at sikre at arbejdsprincipper kommer alle til gode i de forskellige afdelinger uanset stillingsbetegnelse.

Der laves opfølgning på de gældende principper ved hjælp af daglige ledelsesmetoder og i kommunikationen til de givende medarbejdere på tværs af afdelingerne. Ydermere har medarbejderne en tillidsmand der kan bruges i alle sammenhænge der angår virksomhedens arbejde.

I virksomheden arbejder vi løbende med udvikling og modernisering af interne politikker og arbejdsprocedurer.  Det sikrer fokus og handling på de arbejdsprincipper der er med til at give medarbejderen en tryg og behagelig dagligdag.   

 

Arbejdsmiljø

Et godt arbejdsmiljø sikrer værdisskabende medarbejdere og et effektivt produktionsapparat. Hos KRONE tilpasser vi arbejdsmiljøet jf. nationale love om et godt arbejdsmiljø. 

Hos KRONE ønsker vi det bedste for vores medarbejdere og har derfor til ønske, at sikre vores medarbejdere et arbejdsmiljø der giver optimal sikkerhed og ergonomisk, gode arbejdsforhold. Virksomhedens miljø er designet og opbygget på baggrund af en mission om et stressfrit og positivt arbejdsmiljø, lavere arbejdspres og større mulighed for individuel udfoldelse.

KRONE har en drøm og mission om, at begrænse den negative miljøpåvirkning på tværs af vores produktionsafdelinger og virksomheden som helhed. Derfor arbejder vi målrettet med at formindske vores CO2 udslip.

KRONE er gået skridtet videre og har lanceret en "Eco" udgave af kompositvinduet Ecliptica. Her kan alle dele i vinduet skilles ad og genanvendes. Faktisk er bæredygtighed og CSR vigtige parametre i et globalt marked, hvor hensynet til miljøet vejer tungere og tungere.

Hvad gør vi?

Gennem dialog med kunder, underleverandører og samarbejdspartnere bestræber vi os på, at komme tættere på en miljøvenlig produktion.

Reducere CO2 udslippet på alle de forskellige arbejdsområder vi beskæftiger os med.

Har fokus på affaldssortering og minimering af spild.

Ønsker øget genanvendelse af vores produkter lige fra vores underleverandører og til vores kunder.

Hvad vil vi?

 • Nedbringe vores elforbrug.
 • Nedbringe CO2 udslippet i forbindelse med transport.
 • Sikre at vores produktion gør minimal skade på klimaet.
 • Stille høje krav til vores underleverandører i forbindelse med deres produktion.
 • Drive en fuldstændig CO2 venlig produktion på tværs af alle afdelinger i KRONE.

CSR-politikken gælder alle i virksomheden uanset stilling og alder. Der påhviler et uofficielt ansvar på den enkelte medarbejder, at overholde den interne CSR-politik. Det er ledernes ansvar, at sikre og følge op så den gældende CSR-politik overholdes jf. beskrivelser heri.

Eftersom CSR-politik er en forholdsvis ny ting hos KRONE VINDUER er der foreslået en årlig evaluering, hvor den gældende politik holdes op mod gældende regler og tilgængelige ressourcer. Dette sikrer opretholdelsen og overholdelse af en fordelagtig CSR-politik for alle medarbejdere, kunder, underleverandører og andre dette måtte vedrøre gennem KRONE.

CSR organisering og udvikling 

Hos KRONE vil vi gennem ledermøder og dialoger med medarbejderne løbende udvikle vores CSR-politik til fordel for samfund, miljø og mennesker der har med virksomheden at gøre. 

Ansvaret for CSR-politik er organiseret sådan, at lederen for den enkelte afdeling har til ansvar at sikre den CSR-politik der gør sig gældende følges, efterleves og udvikles i korrekt retning i forhold til, vores visioner om en fuldstændig bæredygtig og samfundsnyttig produktion.

KRONE er en markant profil i lokalområdet. Vi ønsker at gøre byen til et stede der trives og beskæftiger så mange personer som muligt. Hos KRONE VINDUER ønsker vi også at bidrage til lokalsamfundet.

KRONE bidrager også til samfundet ved at uddanne lærlinge samt tage studerende ind i praktik som ønsker, at styrke viden gennem vores virksomhed. Derfor har vi også et tæt samarbejde og en god dialog med de lokale uddannelsesinstitutioner om, udvikling og uddannelse af elever.

I virksomheden bidrager hver enkelt medarbejder til vidensdeling, undervisning. Det sker på baggrund af god kollegaskik, hvor kollegaerne hjælper hinanden og dermed styrker egne kompetencer.

Bæredygtig udvikling

Ved hjælp af tilgængelige teknologier har vi hos KRONE forsøgt at skabe en bæredygtig produktion. Gennem hele værdikæden lige fra salg til levering forsøger vi at nedbringe vores ressourceforbrug.