Hos KRONE er vi bevidste om, at et samfundsmæssigt ansvar over for vores kunder, interessenter og samfundet, er den rigtige vej for en bæredygtig virksomhed. Vi ønsker at drive vores virksomhed på en ordentlig og anstændig måde, hvor det omkringliggende samfund, mennesker og miljø spiller en vigtig rolle i vores mission om bæredygtig produktion.

KRONE er blandt vinduesbranchens førende virksomheder, både hvad angår produktudvikling og hensynet til vores omverden. Til produktionen indkøbes udelukkende kernetræ fra anerkendte leverandører, der garanterer en bæredygtig skovdrift.

Kernetræet gør miljøskadelig imprægnering overflødig, og i stedet benyttes en miljøvenlig overfladebehandling. Sammen med anvendelsen af super lavenergiglas er vinduer og døre således fremtidssikret. 

Hos KRONE har vi en strategisk målsætning om en bæredygtig produktion med levering af døre og vinduer til kunder i hele Europa. Vi bestræber os på at benytte bæredygtige materialer og underleverandører der understøtter vores målsætning.

Vision
Vi ønsker, at gøre KRONE til den foretrukne samarbejdspartner hvad angår døre, vinduer og branddøre. Vores mission er at nå ud til både private og professionelle interessenter.

Mission
Vi vil hjælpe vores kunder, samarbejdspartnere og underleverandører med, at opbygge energieffektive løsninger og produktioner ved brug af vores vinduer og døre.

Vores kunder
Hos KRONE sætter vi altid kunden i centrum og ønsker at imødekomme kundens ønsker og leve op til eller overgå kundens forventninger. Vores kunder betyder alt for os, og derfor har vi også fokus på, at skabe gode rammer for vores kunder. Som producent af vinduer og døre samt branddøre forpligter vi os til:

 • at forstå og sætte os ind i kundens behov og ønsker
 • fremstå professionelle, idérige og kreative
 • holde hvad vi lover
 • at vise fleksibilitet & service.

Vores medarbejdere
Vores medarbejdere er drivkraften bag tilfredse kunder og kvalitetsprodukter, og vi har en forpligtelse for at sikre:

 • et højt fagligt niveau
 • mulighed for kreativitet og fleksibilitet
 • jævnlige mus-samtaler for de enkelte medarbejdere
 • løbende uddannelse af medarbejdere.

Miljø og klima
Miljø og klima er en stor del af KRONE's produktionsapparat, og vi tager stort hensyn til den belastning vores produktion medfører. Således er følgende vores ansvar:

 • kende vores underleverandører og deres værdikæde
 • have løbende kontakt med underleverandører for at komme tættere på målet om en fuldstændig, bæredygtig produktion
 • deltage i branchens udvikling når det gælder bæredygtighed, miljø og klimavenlige indsatser.

Ydelser og kvalitet
Hos KRONE er vi meget stolte af vores ydelser og kvaliteten af vores produkter. Derfor er vi også gode til at:

 • opretholde en høj standard og kvalitet
 • sikre jævnlig overvågning og kvalitetssikring
 • være forandringsparate i forhold til den værdiskabende produktionsproces. 

Indtjening og værdiskabelse
Som en større dansk produktionsvirksomhed føler vi et stort ansvar, da vi har mange medarbejdere der lønsomt bidrager til samfundet, sammen med vores underleverandører og kunder. Derfor arbejder vi også målrettet på en løbende udvikling og udvidelse af vores forretning og indtjening.

KRONE tager stor afstand og arbejder imod korruption i alle dens former. Vi sætter en ære i, at skabe og opretholde en fornuftig dialog med eksisterende og nye samarbejdspartnere, kunder og medarbejdere.

Vi er bevidste omkring ligebehandling og ligestilling blandt alle mennesker uanset etnicitet, seksuel orientering, religion, politiske holdninger, eller social herkomst.

Vi tager afstand fra psykisk eller fysisk afstraffelse herunder trusler, diskriminering, mobning eller chikane på arbejdspladsen. Forpligtelser over for medarbejdere tager udgangspunkt i national lovgivning og aftaler om social sikkerhed respekteres og overholdes til punkt og prikke.

Hos KRONE respekterer vi medarbejdernes ret til, at melde sig ind i en fagforening efter eget valg. Vi vil sikre os, at vores medarbejdere har de rettigheder de har ret til og som giver vores medarbejdere en god og stabil arbejdsdag.

Sådan gør vi:  

 • Vi arbejder for en sund balance mellem arbejde og fritid i forhold til den enkelte medarbejder
 • Vi understøtter mangfoldighed hos alle
 • Vi sikrer udvikling gennem ny viden og færdigheder for at styrke potentiale og værdi for arbejdspladsens produkter og udvikling
 • Vi opdaterer og vedligeholder vores APV (arbejdspladsvurdering)
 • Arbejdsmiljøet i alle afdelinger kontrollesres løbende med fokus på forebyggelse af nedslidning og ulykker
 • Vi sikrer en åben og fri kommunikation med medarbejdere, underleverandører og kunder.

Sådan forholder vi os:

 • Vi forholder os neutrale over for politiske holdninger og kandidater
 • Vi påvirker til positiv etik og forretningsholdninger
 • Opfordrer og tilskynder samarbejdspartnere, underleverandører og kunder til, at indføre CSR-politik med fokus på menneskerettigheder og bæredygtig produktion
 • Vi øger produktionen samt kvaliteten af vores produkter ved hjælp af attraktive og lovpligtige menneskerettigheder
 • Vi sikrer værnemidler og sikkerhedsudstyr til udførelse af alle processer.

KRONE ønsker at sikre, at arbejdsprincipper kommer alle til gode i de forskellige afdelinger uanset stillingsbetegnelse.

Der laves opfølgning på de gældende principper ved hjælp af daglige ledelsesmetoder og i kommunikationen mellem medarbejdere på tværs af afdelingerne. Ydermere har medarbejderne en tillidsmand der kan bruges i alle sammenhænge.

Vi arbejder løbende med udvikling og modernisering af interne politikker og arbejdsprocedurer, hvilket sikrer fokus og handling på de arbejdsprincipper der er med til at give medarbejderen en tryg og behagelig dagligdag.   

 

Arbejdsmiljø

Et godt arbejdsmiljø sikrer værdisskabende medarbejdere og et effektivt produktionsapparat. Hos KRONE tilpasser vi arbejdsmiljøet jf. nationale love om et godt arbejdsmiljø. 

Hos KRONE ønsker vi det bedste for vores medarbejdere og sikre disse et arbejdsmiljø der giver optimal sikkerhed og ergonomisk, gode arbejdsforhold. Virksomhedens miljø er designet og opbygget på baggrund af en mission om et stressfrit og positivt arbejdsmiljø, lavere arbejdspres og større mulighed for individuel udfoldelse.

KRONE har en drøm og mission om, at begrænse den negative miljøpåvirkning på tværs af vores produktionsafdelinger og virksomheden som helhed. Derfor arbejder vi målrettet med at formindske vores CO2 udslip.

KRONE er gået skridtet videre og har lanceret en "Eco" udgave af kompositvinduet Ecliptica. Her kan alle dele i vinduet skilles ad og genanvendes. Faktisk er bæredygtighed og CSR vigtige parametre i et globalt marked, hvor hensynet til miljøet vejer tungere og tungere.

Sådan gør vi:

 • Gennem dialog med kunder, underleverandører og samarbejdspartnere bestræber vi os på, at komme tættere på en miljøvenlig produktion
 • Vi reducerer CO2 udslippet på alle de forskellige arbejdsområder vi beskæftiger os med
 • Vi har fuld fokus på affaldssortering og minimering af spild
 • Vi ønsker øget genanvendelse af vores produkter lige fra vores underleverandører og til vores kunder.

Hvad vil vi:

 • Vi vil nedbringe vores elforbrug
 • Nedbringe CO2 udslippet i forbindelse med transport
 • Sikre at vores produktion gør minimal skade på klimaet
 • Stille høje krav til vores underleverandører i forbindelse med deres produktion
 • Drive en fuldstændig CO2 venlig produktion på tværs af alle afdelinger i KRONE.

CSR-politikken gælder alle i virksomheden uanset stilling og alder. Det påhviler den enkelte medarbejder, at overholde den interne CSR-politik. Det er ledernes ansvar at sikre at CSR-politikken overholdes samt at udvikle denne.

CSR organisering og udvikling 

Hos KRONE vil vi gennem dialog med medarbejderne løbende udvikle vores CSR-politik til fordel for samfund, miljø og mennesker der har med virksomheden at gøre. 

KRONE er en markant profil i lokalområdet, og vi ønsker at bidrage til lokalsamfundet. Vi uddanner lærlinge samt tager studerende ind i praktik, studerende som ønsker at styrke deres viden gennem vores virksomhed. Derfor indgår vi i et tæt samarbejde og har en god dialog med de lokale uddannelsesinstitutioner om udvikling og uddannelse af elever.

Internt i virksomheden bidrager hver enkelt medarbejder til vidensdeling. Det sker på baggrund af god kollegaskik, hvor kollegaerne hjælper hinanden og dermed styrker egne kompetencer.